התכתבויות תנאי ניהול פרויקטים איטלקית – אנגלית

בעמוד זה אני מדווח על רשימה מלאה ככל האפשר של המונחים המשמשים בניהול פרויקטים באנגלית ובאיטלקית.

כאשר זמין, יש קישור לעמוד המפרט את הערך.

לא לכל מונחי ניהול הפרויקטים באנגלית יש התכתבות אינטואיטיבית באותה מידה באיטלקית. לדוגמה, המונח Deliverable, שהוא חיוני באנגלית, מתקשה למצוא משמעות מיידית לא פחות באיטלקית. כל הצעה תתקבל בברכה בתגובות.

Dall’altro lato ci sono dei termini inglesi che sembrano simili all’italiano , ma sono dei false friend, ad esempio “scope” in inglese, si traduce con “ambito” in Italiano e sta a delimitare cosa è dentro e cosa è fuori dallo scope di progetto.

קריטריוני קבלה > קריטריוני קבלה (בשימוש ב-UATs או מבחני קבלה של משתמשים)
פעילויות > פעילויות
עלות בפועל (AC) > עלות בפועל
משך בפועל > משך בפועל
תאריך סיום בפועל > תאריך סיום בפועל
תאריך התחלה בפועל > תאריך התחלה בפועל
אומדן אנלוגי > אומדן באנלוגיה
הנחות > הנחות / הנחות. הן עובדות או תנאים שמאמינים שהם נכונים בזמן הגדרת הפרויקט. עם זאת, אין ודאות שהנחות אלו יהיו נכונות לכל משך הפרויקט, ולכן נהוג לשייך סיכון לכל הנחה.

תרשים עמודות > תרשים עמודות
קווי בסיס > קווי בסיס
אומדן מלמטה למעלה > אומדן מלמטה למעלה
סיעור מוחות > סיעור מוחות
תקציבים > תקציבים
תקציב בהשלמה (BAC) > תקציב בסיום
חוצצים > חוצצים

שליטה בשינוי > שליטה בשינוי
לוח בקרת שינויים (CCB) > ועדת ניהול שינויים
שנה בקשה > שנה בקשה

רשימת רשימות > רשימת רשימות
תכנית לניהול תקשורת > תכנית לניהול תקשורת
פיצוי > תמורה
מערכת ניהול תצורה
אילוץ > אילוץ
חירום > חירום
קצבת מגירה > קצבת מגירה
תוכנית ניהול חוזים > תוכנית ניהול חוזים
הצהרת חוזה עבודה > מפרטי חוזה
חשבון בקרה (CA) > מחסום
תוכנית חשבון בקרה (CAP) > תוכנית נקודות בקרה
תרשים בקרה > תרשים בקרה
פעולת תיקון > פעולת תיקון
בקרת עלויות > מרכז בקרת עלויות
הערכת עלויות > הערכת עלויות
חוזה עלות פלוס עמלה (CPF) > חוזה החזר הוצאות בתוספת עמלה משתנה
חוזה עלות פלוס עמלה קבועה (CPFF) > חוזה עלות פלוס עמלה קבועה
חוזה עלות פלוס עמלת עידוד (CPIF) > חוזה עלות פלוס עמלת עידוד
שונות עלות (CV) > שונות עלות
קריסה > דחיסת זמן/פעילות
פעילות קריטית > פעילות שנמצאת במסלול הקריטי
שיטת שרשרת קריטית > שיטת נתיב קריטי
נתיב קריטי > נתיב קריטי

תיקון ליקויים > תיקון ליקוי
משלוחים > משלוחים, משלוחים, מוצר, תחת-מוצר, פלטים, תוֹצָאָה
טכניקת דלפי > טכניקת דלפי
תלות > תלות
משך > משך

תאריך סיום מוקדם > תאריך סיום מינימלי
תאריך התחלה מוקדם > תאריך התחלה מינימלי
ערך שהושג (EV) > ערך שנוצר
ניהול ערך מורווח (EVM)
טכניקת ערך הרווח (EVT)
מאמץ > מאמץ
Enterprise environmental factors > Fattori ambientali rilevanti per l’azienda
הערכה > הערכה

אומדן בהשלמה (EAC) > אומדן בהשלמה
אומדן להשלמת (ETC) > אומדן העבודה שיש להשלים
ניתוח ערך כספי צפוי (EMV) > ניתוח הערך הכספי הצפוי
שיקול דעת מומחה > חוות דעת מומחה

מעקב מהיר > האצת פעילויות
תאריך סיום > תאריך סיום
Finish to finish > Relazione di dipendenza in cui la fine di un’attività vincola la fine dell’altra
Finish to start > Relazione di dipendenza in cui la fine di un’attività vincola l’inizio dell’altra
חוזה מחיר קבוע (FFP) > חוזה במחיר קבוע (חבילה).
מחיר קבוע או חוזה חד פעמי > מחיר קבוע או חוזה חד פעמי
חוזה מחיר קבוע
ציפה > שולי החלקה אפשריים מבלי להשפיע על העיצוב
Free float > Margine di slittamento temporale di un’attività senza impatti sull’attività successiva.

תרשים גנט > תרשים גנט
חוקי יסוד > כללי יסוד (למשל איך להתנהג בפגישות)

מידע היסטורי > מידע היסטורי

Inspection > Ispezione (nell’ambito del Controllo Qualità)
בקרת שינויים משולבת > בקרת שינויים משולבת
הזמנה להצעה (IFB) > קול קורא
בעיה > בעיה (אלה יכולים להיות שאלות, תצפיות, בקשות, בעיות, נושאים קריטיים)

ידע > ידע

Lag > Lag (Tempo tra l’inizio di due attività collegate da una relazione)
תאריך סיום מאוחר > תאריך סיום מקסימלי
תאריך התחלה מאוחר > תאריך התחלה מקסימלי
Lead > Lead (Tempo di anticipo di un’attività in una relazione finish to start)
הפקת לקחים > הוראה
רמת מאמץ (LOE) > רמת מאמץ
פילוס > פילוס
מחזור חיים > מחזור חיים
יומנים > יומן

נהל מחזיקי עניין > נהל מחזיקי עניין
אבן דרך > אבן דרך (פעילות או אירוע ראשי)
ניטור > ניטור
מעקב ובקרה על עבודת הפרויקט > מעקב ובקרה על עבודת הפרויקט
פעילות כמעט קריטית > פעילות שקרובה להיות בנתיב הקריטי

מטרה > מטרה
לא במפרט > נדרש מפרט אבל לא במעקב (לעומק)
תרשים ארגוני > תרשים ארגוני
מבנה פירוט ארגוני (OBS) > דיאגרמה ארגונית עם פירוט חבילות עבודה לפי מחלקה או פונקציה
משך מקורי > משך זמן משוער תחילה
פלט > תוצאה

אומדן פרמטרי > אומדן פרמטרי (מבוסס על אנלוגיות או פרמטרים)
Path convergence > Convergenza di percorso (punto di …)
Path divergence > Divergenza di percorso (Punto di …)
אחוז הושלם > אחוז הושלם
ביצוע הבטחת איכות > ביצוע תהליכי הבטחת איכות
בצע בקרת איכות > בצע בקרות איכות
בסיס מדידת ביצועים > בסיס (נקודת התחלה או בסיס) למדידת ביצועים
דיווח ביצועים > דיווח ביצועים
דוחות ביצועים > דוח ביצועים
ארגון מבצע > ארגון שמנהל את הפרויקט
שלב > שלב הפרויקט
תאריך סיום מתוכנן > תאריך סיום מתוכנן
תאריך התחלה מתוכנן > תאריך התחלה מתוכנן
ערך מתוכנן (PV) > ערך מתוכנן
תהליכי תכנון > תהליכי תכנון
תכנון רכש > תכנון אספקה
גלי תכנון > תכנון לעיבוד פרוגרסיבי
פורטפוליו > פורטפוליו (של פרויקטים)
ניהול תיקים > ניהול תיקים
שיטת דיאגרמות קדימות (PDM) > שיטה המשמשת ליצירת לוח שנה של פרויקט רשת ב-CPM (שיטת נתיב קריטי)
קשר קדימות > קשר קדימות
פעילות קודמת > פעילות קודמת
פעולה מונעת > פעולה מונעת (כדי למנוע סטייה)
מטריצת הסתברות והשפעה > מטריצת הסתברות והשפעה (בניהול סיכונים)
נהלים > נוהל
תהליך > תהליך
קבוצת תהליכים > קבוצת תהליכים
מסמכי רכש > מסמכי רכש
תכנית ניהול רכש > תכנית ניהול רכש
מחזור חיי מוצר > מחזור חיי מוצר
היקף מוצר > היקף מוצר (הַעֲמָקָה)
תוכנית > תוכנית
ניהול תכנית > ניהול תכנית
עיבוד פרוגרסיבי > עיבוד פרוגרסיבי
פרויקט > פרויקט
אמנת הפרויקט > אמנת פרויקט
ניהול תקשורת פרויקטים > ניהול תקשורת פרויקטים
ייזום פרויקט > התחלת הפרויקט
ניהול שילוב פרויקטים > ניהול שילוב פרויקטים
מחזור החיים של הפרויקט > מחזור החיים של הפרויקט
ניהול פרויקטים > ניהול פרויקטים
גוף ידע לניהול פרויקטים (PMBOK) > גוף ידע לניהול פרויקטים (PMBOK)
מערכת מידע לניהול פרויקטים (PMIS) > מערכת מידע לניהול פרויקטים (PMIS)
משרד לניהול פרויקטים (PMO) > משרד לניהול פרויקטים (PMO)
תכנית ניהול פרויקטים > תכנית ניהול פרויקטים
תהליך ניהול פרויקטים > תהליך ניהול פרויקטים
קבוצת תהליכי ניהול פרויקטים > קבוצת תהליכי ניהול פרויקטים
מקצועני ניהול פרויקטים (PMP) > מקצועני ניהול פרויקטים (PMP)
תוכנה לניהול פרויקטים > תוכנה לניהול פרויקטים
מערכת ניהול פרויקטים > מערכת ניהול פרויקטים
צוות ניהול פרויקטים > צוות ניהול פרויקטים
מנהל פרויקט > מנהל פרויקט (פוסטים של בלוג)
תרשים ארגון של הפרויקט > תרשים ארגון של הפרויקט
שלב הפרויקט > שלב הפרויקט
קבוצות תהליכי פרויקט > קבוצות תהליכי פרויקט
ניהול רכש פרויקטים > ניהול רכש פרויקטים
ניהול איכות פרויקט > ניהול איכות פרויקט
ניהול סיכונים בפרויקט > ניהול סיכונים בפרויקט
לוח זמנים לפרויקט > לוח שנה לפרויקט
היקף פרויקט > היקף פרויקט (לעומק)
Project scope management > Gestione dell’ambito di progetto
Project scope statement > Descrizione dell’ambito di progetto
נותן חסות לפרויקט > נותן חסות לפרויקט
בעלי עניין בפרויקט > בעלי עניין בפרויקט
צוות פרויקט > צוות פרויקט

ניתוח סיכונים איכותי > ניתוח סיכונים איכותי
תכנית ניהול איכות > תכנית ניהול איכות הפרויקט
תכנון איכות > תכנון איכות (יש לתכנן את האיכות, כמו גם למדוד)
ניתוח סיכונים כמותי > ניתוח סיכונים כמותי

משך שנותר > משך שנותר
בקשת מידע > בקשת מידע (בשימוש ברכש)
בקשת הצעה (RFP) > בקשת הצעה/הצעה
בקשת הצעת מחיר (RFQ) > בקשת הצעת מחיר
דרישה > דרישה
שמור > שמור
סיכון שיורי > סיכון שיורי (לאחר ניהול הסיכונים עצמו)
משאב > משאב / משאבים
מבנה פירוט משאבים (RBS) > פירוט משאבים
מטריצת הקצאת אחריות (RAM) > מטריצת הקצאת אחריות
עיבוד מחדש > עיבוד מחדש
ניתוח מילואים > ניתוח מילואים
סיכון > סיכון
קבלת סיכונים > קבלת סיכונים
Risk log – risk register > Registro dei rischi
זיהוי סיכונים > זיהוי סיכונים
תוכנית לניהול סיכונים > תוכנית לניהול סיכונים
הפחתת סיכונים > הפחתת סיכונים
Risk transference > Trasferimento del rischio (ad esempio comprare un’assicurazione)
תפקיד > תפקיד
תכנון גלים מתגלגלים > Pianificazione a elaborazione progressiva – Pianificazione a finestra mobile
ניתוח שורש > ניתוח שורש

לוחות זמנים > לוח שנה
תזמון דחיסה > דחיסה של לוח שנה
היקף > היקף (לעומק)
Scope baseline > Baseline dell’ambito
Scope change > Modifica dell’ambito
Scope control > Controllo dell’ambito
Scope creep > Cambiamento non controllato dell’ambito, fenomeno attraverso il quale vengono aggiunte delle attività al progetto che non dovrebbero essere svolte
Scope verification > Verifica dell’ambito
סיכון משני > סיכון נגזרים (בטחונות)
רפיון > מרווח סובלנות
מפרט > מפרט
מגבלות מפרט > מגבלות סובלנות למפרט
התחל עד סיום > תלות מהתחלה עד סיום
התחל כדי להתחיל > תלות מהתחלה להתחלה
הצהרת עבודה (SOW) > מפרטים
פרויקט משנה > פרויקט משנה
יורש > פעילות יורש

משימה > משימה או פעילות
תבנית > מתאר מסמך
אומדן שלוש נקודות > אומדן שלוש נקודות (גבוה בינוני נמוך)
חוזה זמן וחומר (T&M) > חוזה זמן וחומרים (החזר)
סה"כ ציפה > סה"כ ציפה
ניהול איכות כולל (TQM) > ניהול איכות כולל
מעקב > מעקב (תובנה 1) (תובנה 2)
ניתוח מגמה > ניתוח מגמה

אימות > אימות
צוות וירטואלי > קבוצת עבודה מחוברת מרחוקאו באמצעות טכנולוגיות

חדר מלחמה > חדר בקרה של פרויקט (חדר מלחמה)
מילון WBS > מילון Work Break Down Structure
עבודה > עבודה
הרשאת עבודה > הרשאת עבודה
מבנה התמוטטות עבודה WBS >
חבילות עבודה > חבילת עבודה
דרך לעקיפת הבעיה > פתרון זמני

ליד מאפשר האצה של הפעילות העוקבת. לדוגמה, בפרויקט לבניית בניין משרדים חדש, ניתן לתזמן את הגינון להתחיל שבועיים לפני השלמת רשימת המחץ המתוכננת. זה יוצג כסיום להתחלה עם הובלה של שבועיים.

פיגור מכוון עיכוב בפעילות היורשת. לדוגמה, צוות כתיבה טכני יכול להתחיל לערוך טיוטה של מסמך גדול 15 ימים לאחר תחילת כתיבתו. זה יכול להיות מוצג כמערכת יחסים מהתחלה להתחלה עם פיגור של 15 יום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *