אמנת הפרויקט

Indice Project Charter Italiano

Cos’è il project charter?

אמנת הפרויקט היא מסמך שמכיל ב דרך סינתטית התשובות לשאלות היסוד של הפרויקט: מהן מטרות הפרויקט, אני דרישות ברמה גבוהה, ה הנחה e i rischi noti già dall’inizio. 

משמעות אמנת הפרויקט

Project charter significa ‘documento guida’ ovvero documento di definizione del progetto. Il project charte della metodologia PIM è paragonabile al Project Initiation Document della metodologia נסיך 2

אמנת פרויקט באיטלקית

אמנת הפרויקט היא מסמך המתאר על מה הפרויקט ברמה גבוהה. זה מסמך ש צריך לקבל אישור על ידי נותני חסות של הפרויקט כ זה המסמך שמאשר רשמית את תחילת הפרויקט.

E’ bene ricordare che il יש למנות מנהל פרויקט לפני ניסוח אמנת הפרויקט וכי אמנת הפרויקט עצמה צריכה להיכתב על ידי מנהל הפרויקט, אשר לאחר מכן יחתום עליה על ידי נותני חסות לאישור.

באמנת הפרויקט נוכל להכניס אלמנטים שונים שמגדירים טוב יותר את הפרויקט, למשל ה יעדים, מקרה עסקי, מחזיקי עניין מרכזיים, תוצרים, דרישות מוצר ברמה גבוהה, צוות פרויקט, סיכונים והנחות, ציר זמן כולל וקריטריוני הצלחה לפרויקט. המרכיבים של אמנת הפרויקט לא תמיד צריכים להיות זהים, אם כי אמנת פרויקט מלאה תכיל כמעט את כל האלמנטים הנ"ל.

אמנת הפרויקט שנחתמה פעם אחת על ידי בעל הסמכות לאשר אותה אינה משתנה אלא אם כן שינוי בקשות (בקשת שינוי) או של אירועים המתרחשים אשר דורשים שינוי של אמנת הפרויקט. הם יכולים להיות, למשל, שינוי בתנאי ההיתכנות של הפרויקט, למשל אחת ההנחות מתגלה כלא נכונה כך שתנאי הכרחי לפרויקט אינו תקף יותר. בשלב זה באחריות מנהל הפרויקט לחזור לחתום על אמנת הפרויקט להנפיק את העניין ולדון מה לעשות

כל ה המידע הכלול באמנת הפרויקט הוא ברמה גבוהה, למשל תרשים Gantt יהיה בהכרח די גנרי מכיוון שעדיין לא נעשה תכנון מפורט בשלב זה. תכנון מפורט מתרחש במצב מתגלגל, כלומר ככל שהפרויקט מתקדם, הפעילויות הקרובות אלינו בזמן מתוכננות בפירוט. מתודולוגיית תכנון זו נקראת תכנון גלים מתגלגלים.

אמנת הפרויקט בהגדרת ה-PMI

Il project charter è un documento, ma à anche un processo chiamato “Develop Project Charter”

מרכיבי אמנת הפרויקט

§  שם הפרוייקט

§  נותן חסות לפרויקט או בעלים (generalmente il committente o l’owner del budget)

§  מנהל פרוייקט (שם ושם משפחה). מנהל הפרויקט בדרך כלל עוזר בניסוח אמנת הפרויקט יחד עם החסות.

§  מקרה עסקי: la ragione per intraprendere un progetto deve essere sempre ricercata nei benefici attesi. I benefici che devono essere valorizzati economicamente e devono essere confrontati con i costi del progetto.

§  מטרות הפרויקט שחייב להיות מדיד

§  I principali תפוקות הפרויקט in termini di oggetti, prodotti, cambiamenti. Include: documentazione di progetto, manuali d’uso e manutenzione, software sviluppato, harware, contratti, prodotti, metriche.

§  Un לוח זמנים של הפרויקט עם אבני דרך עיקריות או מחסומים או שלבים.

§  תַקצִיב: עלויות ומשאבים. בשלב זה ניתן להעריך את התקציב ברמת ROM כלומר סדר גודל גס כלומר עם מרווח טעות של +/- 30%

§  קְבוּצָה: אינדיקציה גסה למי יהיה צוות הפרויקט.

§  הנחות / אילוצים. Ad esempio il committente potrebbe aver richiesto tassativamente il completamento del progetto entro una certa data. Il questo paragrafo vanno indicati i vincoli provenienti dall’esterno, che quindi non potete controllare nella gestione del progetto.

§  סיכונים, un elenco dei principali fattori di rischio che possono essere già noti in questa fase ed eventuali contromisure per ridurne la probabilità di accadimento o ridurre il danno.

§  נדרשים אישורים וחתימת נותן החסות

מי מאשר את אמנת הפרויקט

האדם בעל סמכות מספקת לאשר זאת, בדרך כלל עושה זאת נותני חסות לפרויקט.

מי צריך לכתוב את אמנת הפרויקט?

על מנהל הפרויקט לכתוב את אמנת הפרויקט, לשם כך יש למנות את מנהל הפרויקט באופן רשמי.

מהם המרכיבים המהותיים של אמנת הפרויקט?

אמנת הפרויקט מכילה בקצרה את כל מרכיבי הפרויקט: יעדים, היקף, תפקידי מפתח, סיכונים, עלויות ותועלות.

האם פרויקט קטן צריך אמנת פרויקט?

אמנת הפרויקט היא חובה במתודולוגיית PMI עבור כל גדלי הפרויקט. אם הפרויקט קטן, אמנת הפרויקט גם תהיה כתוצאה מכך קטנה.

האם ניתן לשנות את אמנת הפרויקט?

ניתן לשנות את אמנת הפרויקט רק במקרים חריגים, בהם מתערבות למשל נסיבות המבטלות את תוכן המסמך עצמו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *